จบจาก Sripatum University สาขา Computer Engineering ปัจจุบันทำงาน ด้าน Security Consultant ที่ Ragnar Corporation Company Limited มีความสนใจด้าน PDPA, Cyber Security, Compliance

Jiramate Khanthakanlayaphong

From author

No items found.