จบจาก Sripatum University สาขา Computer Engineering ปัจจุบันทำงาน ด้าน Security Consultant ที่ Ragnar Corporation Company Limited มีความสนใจด้าน PDPA, Cyber Security, Compliance

Jiramate Khanthakanlayaphong

From author

PDPA คืออะไร?

PDPAย่อมาจาก Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Read more...