Positive Opportunity of PDPA in BIG Data

อีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจกับ PDPA ด้วย Big Data (Positive Opportunity of PDPA in BIG Data)

        ในยุคที่ใครหลายคนมองว่าข้อมูลเหมือนแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากคนด้วยกันเอง หรือมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำให้หลาย ๆ องค์กรได้มีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นและหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อนำมาวิเคราะห์ก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้มหาศาลไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ด้านการตลาดการหาความต้องการของผู้บริโภคหรือแม้แต่การคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ

         แต่เหมือนความฝันในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรต้องจบลงเมื่อมี Personal Data Protection Act, B.E. 2562 หรือPDPA ที่เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลสวนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของภาครัฐต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม หรือพูดง่ายๆ บริษัทต้องของความยินยอมของเจ้าของข้อมูลทุกครั้ง ทำให้มีความยุ่งยากในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์

           คำถามก็คือ PDPA เป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้จริงหรือ? ...

         ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่คือ การที่เก็บข้อมูลมามากเกินความจำเป็นเนื่องจากข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ก็จะทำให้เราเสียต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นและทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมียุ่งยาก

           “PDPA เป็นกฎหมายที่ทำให้คนในองค์กรต้องกลับมาคิดจริงๆ แล้วว่า เรามีความจำเป็นและควรเก็บข้อมูลไหนบ้างตั้งแต่แรก ซึ่งทำให้เราสามารถเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีจำเป็นและจะทำให้ข้อมูลที่เราเก็บมีคุณภาพ”

           PDPA อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการใช้งานBig Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีของ Big Dataเป็นข้อมูลที่มีลักษณะ 6Vs คือ ปริมาณ (Volume)ความเร็ว (Velocity) ความหลากหลายของตัวข้อมูล(Variety) ความน่าเชื่อถือ(veracity)การวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลาย (Variability)และเป็นข้อมูลที่สามารถมาหาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Value)เมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็จะช่วยให้เราหาโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น

          มันจะดีแค่ไหน หากข้อมูลที่เราจัดเก็บมีระบบมากขึ้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีการจัดเก็บที่ปลอดภัยรวมถึงมีกฎหมายรองรับการใช้งานที่ทำให้เจ้าของข้อมูลมีความรู้สึกปลอดภัยในข้อมูลนอกจากนั้นยังทำให้องค์กรมีความเชื่อถือมากขึ้น เพราะเขารู้ว่าข้อมูลของเขาถูกนำใช้ไปเพื่ออะไรและมีความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร

Related products

No Product found.
Apisit Anuntawan

If data was magic, I would be a wizard. การศึกษาปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความถนัดในการทำข้อมูลและการสร้างแบบจำลอง โดยเฉพาะเรื่องของ Big Data, Machine Learning, และBayesian.

Similar tags

Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Spark)

Spark คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้งานกับบิ๊กดาต้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่ายและยังเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้

Read more...
Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Hadoop และ MapReduce)

ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มักมีการใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบ Hadoop ในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook หรือ eBay

Read more...
Apisit Anuntawan

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Big Data

เทคโนโลยี Big Data จริง ๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูลที่ปริมาณมหาศาล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายจากแหล่งที่มา

Read more...