Log Analyzer ด้วย ilog.Ai


ในวงการของ Log Analyzer ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ชาว IT และ ผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญอยู่นั้นซึ่งเปรียบเสมือน “งมเข็มในมหาสมุทร” นั่นก็คือหาเหตุที่ทำให้องค์กร หรือแอพพลิเคชั่นเกิดความเสียหาย

บ่อยครั้งที่เหตุการณ์เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ว่าคนในองค์กรยังไม่รู้จักการนำ Big Data มาใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากหน่วยความจำใน Linux ใกล้จะเต็มแล้วหรือ ว่า Code บางช่วงอาจจะผิดก็เป็นได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา

แต่จะเกิดอะไรขึ้น อาจทุกคนตั้งค่าแจ้งเตือนเหตุการณ์คลาย ๆ กัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อมูลในองค์กร เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในองค์กรในการนำความรู้มาใช้ระบุปัญหาก่อนที่จะส่งผลต่อธุรกิจ

ซึ่งในบทความนี้จะมาเจาะลึกฟีเจอร์บางส่วนของ iLogให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเครื่องมือ Log Analytic สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ทันท่วงทีได้อย่างไร


ใช้ Log Analyzer ระบุปัญหา

เริ่มจากเข้า iLog.Ai ในหน้า Dashboard จะเห็นกราฟแท่งที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นไปแล้วในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยจะสังเกตุได้ว่ามีกราฟแท่งบางอันที่สูงอย่างผิดปกติ ซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่ามีแบบเจาะลึกเพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือผู้ใช้งานในองค์กรที่กำลังมีปัญหาอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ได้

Solve Problem ด้วย iLog.Ai

สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่ระบบสรุปมีที่มาที่ไปอย่างไร โดย Log ที่บันทึกได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรนั้นจะเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความซึ่งในข้อความเหล่านั้นจะบอกถึงผู้ใช้งานเป็นใคร เข้าเว็บไซน์อะไร ทำอะไรบนเว็บนั้นโดย Log Analytic จะนำชุดข้อมูลที่เก็บได้มาแยกออกแล้วสรุปออกมาเป็นกราฟอย่างที่เห็นบนหน้า Dashboard

ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎขึ้นจะช่วยให้ IT หรือผู้ประกอบการเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Log ที่บันทึกได้ในองค์กร และสามารถระบุปัญหาได้อย่างตรงจุด และชัดเจนมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

Manage Log ที่มีความยุ่งยาก

ในขณะที่องค์กรกำลังเติบโตอยู่ จะเริ่มเห็นถึงข้อมูล Log ที่เก็บบันทึกไว้ก็จะมีปริมาณมากขึ้นตาม

ซึ่งคุณสามารถใช้ iLog ในการเลือกดูข้อมูลและอ่านข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วซึ่งถ้าหากเหตุการณ์หรือปัญหาที่พบเจอนั้นยังหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขทางแพลตฟอร์ม มี iLog.ai และทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security พร้อมให้ความช่วยเหลือ

Summary

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในองค์กรด้วย log analytic เหตุการณ์ที่มีโอกาสสร้างความเสียหายที่แท้จริงจะปรากฎขึ้นในหน้า Dashboard ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในองค์กร

iLog ในปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มของ Log Analytic ที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

Related products

No Product found.
Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Purichaya Narongpan

3 แนวทางการใช้ Log Analytic Tools เพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้น

Log Analyzer คืออะไร ? Log Analyzer นั้นคือขบวนการที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวกับด้าน IT คนที่ดูแลระบบ (Admin)

Read more...
Purichaya Narongpan

Log server เครื่องมือที่สร้าง Strategy สำหรับองค์กร

" Log Server " เครื่องมือที่สร้าง IT Strategy สำหรับองค์กร Log Server นั้นเป็นการบันทึกกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดที่ขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์

Read more...
Purichaya Narongpan

6 สิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือก Log analytic tools

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้ คุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการข้อมูลภายใน Log Analytic Tools หรือมองหาเครื่องมือที่เข้ามาแทนที่ของเดิมจากที่ล้าสมัย

Read more...