#CyberSecurity

Pakawadee Chanhom
October 8, 2020

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Patchanon Wongtangton
October 27, 2020

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

Log server เครื่องมือที่สร้าง Strategy สำหรับองค์กร

" Log Server " เครื่องมือที่สร้าง IT Strategy สำหรับองค์กร Log Server นั้นเป็นการบันทึกกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดที่ขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

5 อันดับ Logging on Cloud ที่ดีที่สุดในปี 2019

บริการระบบจัดการ Logging on cloud ในแต่ละที่นั่นจะแข่งขันกันด้วยฟังชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน ๆ

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร !! สาระน่ารู้

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร เมื่อไม่นานมานี้เรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน PCI DSS

ร้านค้า หรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะกำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Payment Card Industry Data Security Standard

← Home