เลี้ยงแมวที่เชื่องและคล้ายสุนัขมากเกินไปจนกลายเป็น Introvert ผู้เรียนจบจากศิลปศาสตร์ มธ. เอกภาษาไทย ที่รักภาษาไทย มีความสามารถในการสะกดคำ สระ และวรรณยุกต์ แต่ใช้ภาษาวิบัติ

Pakawadee Chanhom

From author

ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกเสือยังโดนขโมย

แม้แต่ลูกเสือที่เตรียมพร้อมขนาดไหน หากขาดความรู้ด้าน Cyber security ไปก็ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลหากไม่เตรียมตัว

Read more...