#Regulatory

Pakawadee Chanhom
October 8, 2020

สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรที่ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีเวลาและทรัพยากรจำกัดในการทำ

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร !! สาระน่ารู้

พรบ คอมพิวเตอร์ สรุป คืออะไร เมื่อไม่นานมานี้เรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

Log File คือ อะไร เก็บ log ยังไง ? ให้ comply พรบ

Log File คืออะไร เก็บ log ยังไง ? ให้ comply

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

วิธี เก็บ log fileให้ผ่าน พรบ.คอม อย่างละเอียด

วิธีเก็บ log file ให้ผ่านกฏหมาย พรบ.คอม อย่างละเอียด วิธี เก็บ log พรบ.

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน PCI DSS

ร้านค้า หรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะกำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Payment Card Industry Data Security Standard

Purichaya Narongpan
September 14, 2020

สรุป พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 สำหรับองค์กร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน ทั้งในการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม หากเจอพบเจอภัยคุมคามทาง ไซเบอร์

← Home