#t-reg

ใครเหมาะสมที่จะเป็น DPO?

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า DPO คืออะไร หน้าที่ความรับผิดชอบคืออะไร คุณสมบัติของคนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง Data Protection Officer

Read more...

ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกเสือยังโดนขโมย

แม้แต่ลูกเสือที่เตรียมพร้อมขนาดไหน หากขาดความรู้ด้าน Cyber security ไปก็ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลหากไม่เตรียมตัว

Read more...

กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องของ IT จริงหรอ?

ในตัวกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า และบังคับใช้กับทุกองค์กรที่เก็บข้อมูลลูกค้า

Read more...

PDPA คืออะไร?

PDPAย่อมาจาก Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Read more...