#MachineLearning

Apisit Anuntawan
September 14, 2020

การจัดการ Big Data (Spark)

Spark คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้งานกับบิ๊กดาต้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่ายและยังเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้

Apisit Anuntawan
September 14, 2020

การจัดการ Big Data (Hadoop และ MapReduce)

ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มักมีการใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบ Hadoop ในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook หรือ eBay

Apisit Anuntawan
September 14, 2020

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Big Data

เทคโนโลยี Big Data จริง ๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูลที่ปริมาณมหาศาล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายจากแหล่งที่มา

Sirirat kantanat
September 14, 2020

Jupyter Notebook คือ เครื่องมือสำหรับ Data Science

เครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการข้อมูลและการทำ Machine Learning ที่เรียกว่า Jupyter Notebook

Apisit Anuntawan
September 14, 2020

Hello “AI”

บ่อยครั้งที่เราเล่นคอมพิวเตอร์หรือฟังข่าวก็มักจะได้ยินคำว่า “เอไอ (AI) ที่ฉลาด” “แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning)

Sirirat kantanat
September 14, 2020

MACHINE LEARNING THE FUTURE IS NOW

Machine Learning คือ การที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมสั่งมัน ซึ่งมันจะมีการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แบบ

← Home