นักเรียนทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีความเชี่ยวชาญด้านการประมาณการเชิงสถิติ กำลังศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการประยุกต์ใช้ Machine Learningและ Data Scienceกับธุรกิจสมัยใหม่ ปัจจุบันกำลังทำวิจัย เรื่องการตรวจจับ Malicious URLs โดยใช้ Machine learning เพื่อเป็นการป้องกันการ Phishing จาก Threat เพื่อนำไป implement กับระบบ log management

Sirirat kantanat

From author

Jupyter Notebook คือ เครื่องมือสำหรับ Data Science

เครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการข้อมูลและการทำ Machine Learning ที่เรียกว่า Jupyter Notebook

Read more...
MACHINE LEARNING THE FUTURE IS NOW

Machine Learning คือ การที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมสั่งมัน ซึ่งมันจะมีการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แบบ

Read more...
What is Big Data ?

เคยสงสัยหรือมั้ย ? ว่าBig Dataซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ตกลงมันคืออะไร ? กันแน่ มีสมบัติอย่างไร และเกี่ยวข้องอะไร

Read more...
อะไรที่คุณยังไม่รู้…แต่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ AI

หากพูดถึง Solution ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกวันนี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial intelligent) มาเป็นตัวชูโรง

Read more...