#Rcademy

Kittiphong Yimsaard
October 1, 2020

What is WireFrame?

WireFrame คือ การเปลี่ยน requirements ของลูกค้า หรือ idea ของทางทีมที่ต้องการจะสร้าง Product หรือ feature ใหม่ๆเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

Apisit Anuntawan
September 14, 2020

Hello “AI”

บ่อยครั้งที่เราเล่นคอมพิวเตอร์หรือฟังข่าวก็มักจะได้ยินคำว่า “เอไอ (AI) ที่ฉลาด” “แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning)

Sirirat kantanat
September 14, 2020

MACHINE LEARNING THE FUTURE IS NOW

Machine Learning คือ การที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมสั่งมัน ซึ่งมันจะมีการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แบบ

← Home