Log server เครื่องมือที่สร้าง Strategy สำหรับองค์กร

Log Server นั้นเป็นการบันทึกกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดที่ขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องเก็บจากทุกอุปกรณ์ IT และซอฟแวร์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในแต่ละองค์กรจะต้องคิดค้น Strategies ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเครื่องมือ Log Analyzer เป็นอีกหนึ่ง tools ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ภายในองค์กร ด้วยสามารถประมวลผลลัพท์ของ Log file ได้จำนวนมาก ช่วยให้ประหยัดเวลา และใช้ทรัพยากรซึ่งมีผลกับกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูล

สำหรับท่านไหนที่ยังสงสัยว่า Log คืออะไร  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Log File คืออะไรและสำคัญอย่างไร ?

การใช้ Log File เพื่อสร้าง Strategy อย่างสร้างสรรค์

นอกจากการเก็บ และรักษา Log จากทุกอุปกรณ์ และระบบนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่จะเป็นอย่างไร ? ถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจะใช้ข้อมูลที่มีออกแบบกลยุทธ์ ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้

ดังนั้นควรที่จะเลือกเก็บ Log file ให้ได้เหมาะสมกับ Goal ที่ตั้งไว้ ซึ่งการใช้ Log ออกแบบกลยุทธ์ โดยเริ่มจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นเริ่มต้นที่สำคัญของการทำธุรกิจ

สิ่งที่ต้องคำนึงไว้ว่า Log File ที่เก็บได้ควรเก็บ และรักษาไว้ที่ไหน อีกทั้งยังต้องหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา และวิเคราะห์ ดังนั้นกระบวนที่กล่าวมานี้จะช่วยให้สร้างคุณค่าแก่ข้อมูล และมีผลต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบขึ้น

แต่ถ้าหากว่า Log ที่เก็บมานั้นอ่าน และทำความเข้าใจได้ยาก มันก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรไม่มากเท่าที่ควร เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่นเดียวกันจะต้องเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ IT เพื่อที่จะอ่านให้เข้าใจ และเข้าถึง Log ได้ง่าย

การจัดเก็บ Log File ที่ส่งผลดีต่อองค์กร


การเริ่มต้นจัดการ Logs (log Management) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเริ่มใช้ Log เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Log Analyzer) ดังนั้นการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่ง Logs Fileทั้งหมดควรจัดเก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งจะง่ายต่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องมือ Log Analyzer

การเก็บ Log file แบบรวมศูนย์ (Log Centralization) ช่วยให้ลดความซับซ้อนในการจัดการ ป้องกัน และการสำรอง Logs Server เพราะช่วยให้จัดการ และป้องกันข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาเดียว และที่ระดับเดียวกัน

โดยการนำ Log file แยกออกมาเก็บในที่เดียวกันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างปลอดภัย และความสมบรูณ์มากขึ้น หากผู้ใช้งานคนใดอยากจะใช้ข้อมูลก็สามารถมาใช้ได้เลยที่ Data Center โดยที่ไม่ไปรบกวนอุปกรณ์ หรือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่ส่ง Logs มาใน Data Center

ดังนั้นถ้านำ Log file ที่มีภายในองค์กรมาออกแบบกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ IT และในขณะเดียวกันทำให้จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related products

No Product found.
Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Pakawadee Chanhom

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Read more...

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Read more...
Purichaya Narongpan

3 แนวทางการใช้ Log Analytic Tools เพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้น

Log Analyzer คืออะไร ? Log Analyzer นั้นคือขบวนการที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวกับด้าน IT คนที่ดูแลระบบ (Admin)

Read more...