Importance of Logs and Log Management for IT Security

IT Security ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดเลยว่าองค์กรที่คุณทำงานอยู่มีขนาดใหญ่ หรือเล็ก ในหลาย ๆ องค์กรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ Network ในการหาช่องโหว่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และโจมตีจากจุด ๆ นั้น

ยกตัวอย่างเช่น หากในองค์กรมี Firewall เป็นกำแพงด่านแรกในการป้องกัน ควรจะต้องมี Soluiton อื่น ๆ ที่เข้ามาปกป้องข้อมูลภาย ในเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็น Vulnerabilities management, intrusion detection และ ระบบที่สามารถบริหารจัดการ Network ได้อย่างมีอิสระ

สิ่งที่ผมได้บอกไปข้างต้นสำคัญมากเพราะว่า

  • หากมีแค่ Routers อย่างเดียวแน่นอนได้เลยว่ามันง่ายมากหาก Hacker จะเข้ามาล้วงข้อมูลออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว
  • ถ้าหาก Firewall ไม่ได้อัพเดทเป็นเวลานาน Hacker ก็สามารถใช้ช่องโหว่นี้เข้ามาใน Network ได้
  • Rogue access points, botnet malware และ social engineering สามารถทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้หากว่าเราไม่ Solution ป้องกันในองค์กรของคุณ

Why Log ?

Log เป็นจุดเริ่มต้นของ It security ที่จะเป็นมาตรการเชิงรุก และป้องกันปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นให้มีความยากมากขึ้นหากว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาใน Network ขององค์กร หรือสามารถหาต้นต่อของปัญหาว่าใครเป็นผู้กระทำผิดนั่นเอง แน่นอนว่าก่อนที่จะเก็บ Log มันไม่เพียงพอที่จะตรวจจับ Hacker ที่เข้ามาล้วงข้อมูล ซึ่ง Log จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

เพื่อที่จะรู้สาเหตุของการโจมตี หรือระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น Log Event ในองค์กรของคุณจำเป็นะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Log Event ที่มีเข้ามาเป็นหมื่ืนเป็นแสน Event ใน Network แบบ Real – TIme ด้วยการเก็บ และวิเคราะห์ Log จะทำให้คุณเข้าใจว่ามันเกิดอะไรเกิดกับ Network ในแต่ละส่วนของ Log file ก็แสดงให้เห็นค่าแตกต่างกันไปโดยเฉพาะถ้าหากเรารู้วิธีอ่าน และวิเคราะห์มันด้วยเครื่องมือ หรือ Solution ที่มีประสิทธิภาพมากพอก็จะสามารถจัดการ Compliance ต่าง ๆ โดยเฉพาะ PCI DSS  เพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้างเก็บ Log และนำข้อมูลเหล่านั่นมาใช้ประโยชน์

Log Analytic Platform

หากคุณมี Platform ที่คอย Monitor logs event ที่เข้ามาใน Network ของคุณแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากในการหาสาเหตุ หรือจุดที่ผิดปิกติบน network ได้ สามารถหา Root cause จากหลาย ๆ device ในเวลาเดียวกันแบบ Real time

การตรวจสอบระบบ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่บน Server ไม่ว่าจะอยู่บน Cloud หรือใน Data base ที่ตั้งอยู่ในองค์กร อุปกรณ์พวก Firewall Network device อื่น ๆ กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในองค์กรใหญ่ ๆ

ไม่ว่าจะด้านใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในเนื้อ Logs สามารถทราบได้ว่าหากมีใครในองค์กรเสียบ USB โดยตรวจสอบสถานะของคนที่เข้าถึงข้อมูลกับข้อมูลที่เขาได้รับว่ามีสิทธิเข้าถึงหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งปกติการการนำ Log file มาวิเคราะห์เป็นหนึ่งใน Feature ที่มีในเฉพาะ SIEM เท่านั้น เมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ดูดี ๆ แล้วจะสามารถเห็น Detail ของข้อมูลที่ออกมาเป็นกราฟเพื่อให้สามารถหา Root cost สำหรับงาน IT Operation ได้

iLog.ai ช่วยให้ IT Operation ทำงานง่ายขึ้นอย่างไร ?

iLog.ai คือ Platform สำหรับเก็บ Logs จากทุกอุปกรณ์ที่มีในองค์กรเอาไว้บน Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์ และวิเคราะห Log ที่พัฒนามาจาก iLogservice เวอรชั่นแรกเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด ให้สามารถตรวจสอบข้อมูล log จากอุปกรณ์ต่าง ๆโดยการปรับปรุง และพัฒนาฟีดเจอร์ใหม่ ๆ อัพเดทให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุกประเภท รับประกันเสถียรภาพการใช้งาน

Actionable Insights

iLog มี Data Visualization ที่ปรับแต่ง Dashboard ได้ตามความต้องการในรูปแบบกราฟต่างๆ เช่น Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Sankey Chart ได้อย่างง่าย ทำให้เห็นข้อมูลการใช้งานในองค์กรเช่นการใช้งาน Youtube, facebook, Bandwidth รวมทั้งภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตต่างๆอีกด้วย

Regulations & Compliance

iLog ทำให้การเก็บ Log ปฎิบัติเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเรื่องง่าย รวดเร็วและใช้เวลาน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นมากกว่า 10 เท่า ทำให้มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากใช้เพื่อ Comply พรบ คอม 2560, สธ.37, SET, คปภ

Searching & Alerts

iLog ออกแบบมาให้ใช้งานแบบ Full-Text Search เพื่อให้รองรับพฤติกรรมการใช้งานการสืบค้นแบบ Google นอกจากนั้นยังบันทึกคำสั่งการค้นหาเพื่อใช้เป็นการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจผ่าน Email ตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

Reliable & Scalable

เราออกแบบ iLog ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายตั้งแต่ต้นทำให้มีเสถียรภาพสูงกว่าระบบแบบเดิมๆและรองรับการขยายได้ตามความต้องการได้ไม่จำกัดโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลไประบบใหม่ (Data Migration)

Pay as You Go

ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงด้วยการชำระแบบรายเดือนหรือรายปีทำให้การประมาณการงบประมาณเป็นไปได้ง่าย เรารวมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ให้อยู่ในแพ็คเกจ ระบบจะมีการปรับปรุงและอัพเดทเวอร์ชั่น เพื่อเพิ่มฟังชั่นใหม่ ๆ อยู่เสมอตลอดการใช้งาน

Technical Support

เรามีทีมงานให้บริการประจำประเทศไทยและมีช่องทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น Email, Remote Support, Line ได้อีกด้วย

ดังนั้น Logs Event ในองค์กรที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของพนักงาน จะสามารถรู้ได้ว่า Root Cost ที่เกิดขึ้นมาจากอะไรใครเป็นคนทำ และมาจากที่ไหนได้ หากมีเครื่องมือที่ช่วย transfer งานด้าน IT Operation ก็จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเอง

Related products

Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Pakawadee Chanhom

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Read more...

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Read more...
Purichaya Narongpan

3 แนวทางการใช้ Log Analytic Tools เพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้น

Log Analyzer คืออะไร ? Log Analyzer นั้นคือขบวนการที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวกับด้าน IT คนที่ดูแลระบบ (Admin)

Read more...