What the WAF (Web Application Firewall)??

A WAF หรือ Web Application Firewall เป็นตัวอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้ Web Application ปลอดภัย โดยการกรอง และ Monitoring HTTP – HTTPS traffic ระหว่าง Web App กับ Internet

แน่นอนว่า WAF นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ป้องกันภัยคุกคามทั้งหมด ซึ่งโดยปกติแล้วเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์นั้นจะป้องกันภัยคุกคามประภัย Cross – site forgery, cross – site – scripting (XSS), file inclusion, SQL injection และอื่น ๆ

ซึ่งแบบรูปการป้องกันนั่นให้นึกถึงเครื่องมือเสริมที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอื่นแต่จำเป็นต้องมีเพราะช่องทางที่พวกแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ใช้แฮกก็คือเว็บไซต์นี้แหละ

โดย WAF จะเปรียบเสมือน “โล่บาเรีย” ปกป้องในในต่ำแหน่งระหว่าง Web Application กับ Internet ในขณะที่  Proxy server เป็นตัวกลางในการ identity ป้องกัน Server จากการเปิดรับ User ตัว WAF จะป้องกันแบบ Reverse – proxy ก่อนที่ Clients เข้ามาใน Main Server

A WAF จะดำเนินการตั้งค่าตามนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน Malware ที่มาจากช่องโหว่ของ Web application ฟังชั่นหลัก ๆ ก็จะเป็นความสะดวก และรวดเร็วในการ Configure ค่า Policy ต่าง ๆ ได้ ตอบสนองต่อการโจมตีอย่างพวก DDoS ได้รวดเร็ว

ความแตกต่างระหว่าง WAF Blacklist และ Whitelist

Web Application Firewall แบบ Blacklist (Negative Security Model) ที่จะปองกันการโจมตีเท่าที่มันรู้ ให้นึกถึงนักเลงในผับที่มีอำนาจในการสั่งห้ามคนเข้าร้านหากไม่มีรหัสผ่าน

ส่วน เว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ แบบ Whitelist  (Positive security model) จะเป็นการที่ admin เข้าไปตั้งค่า traffic ที่สามาเข้ามาในระบบได้ เปรียบเสมือนพนักงานตอนรับใน Exclusive party ที่จะตรวจดูคนที่จะเข้างานว่ามีชื่ออยู่ในลิสมั้ย?

ทั้ง Blacklist & Whitelist มีข้อดี และข้อเสียซึ่งนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ต้องใช้งาน WAF ทั้ง 2 ชนิดนี้

WAF นั่นสามารถติดตั้งได้ 3 ทาง ซึ่งมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไปดังนี้

  • A network-based WAF ที่เป็นแบบ Hardware : จะเป็นนำ WAF ไปติดตั้งที่ office ซึ่งสามารถลดความหน่วงได้ แต่มีราคาแพงมาก อีกทั้งยังต้องเพิ่ม Storage และดูแลรักษายาก
  • A host-based WAF เป็นซอฟต์แวร์ที่รวมในแอพพลิเคชั่น : Solution นี้ราคาถูกกว่าอันแรก และมีความสามารถมากกว่า โดยช่วยลดความซับซ่อนในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
  • WAFs บนคลาวด์นำเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมซึ่งใช้งานง่ายมาก : พวกเขามักจะเสนอการติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จที่ทำได้ง่ายเพียงแค่เปลี่ยน DNS เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูล โดย Cloud – based WAF จะจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่ง Tranfers งานให้ third party ที่ให้บริการ SaaS มีความสามารถในการอัพเดทภัยคุกคามใหม่ ๆ โดยที่เจ้าของเว็บไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ผู้บริการจัดการให้

ความแตกต่าง Software WAF กับ Appliance WAF

การปรับใช้ของ Web Application Firewall

– Reverse Proxy

WAF คือการ Proxy ใน application server ดังนั้นทุก ๆ traffic ผ่านไปยัง WAF โดยตรงเสมอ

– Transparent Reverse proxy

Reverse Proxy ด้วย transparent โหมดเป็นผลทำให้ WAF จะส่ง Traffic ที่ถูก filter แล้วไปยัง Web application ซึ่งเป็นการซ่อน IP ของ Web application server

– Transparent Bridge

เวลา HTTP traffic ส่งตรงมายัง Web application ผลลัพท์ก็คือทำให้ WAF transparent ระหว่าง device กับ server

Cloud WAF vs Hardware WAF

2 ชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น main หลักของ Web Application Firewall solution ซึ่งเป็น WAF ที่เป็นกล่องกับ WAF ที่อยู่บน cloud นั่นเอง

โดยการพิจารณาว่าอันไหนเป็น Solution ที่ดีที่สุดนั้นก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละองค์กร

Cloud WAFs จะให้แบบ SaaS (Security as a Service) ที่ให้บริการโดย Cloud Verdor ทั้ง Hardware or softwareซึ่งมีหน้าที่อัพเดทด้านปลอดภัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลผ่านโมบายแอพ และเว็บไซต์

ประสิทธิภาพของ Cloud WAF ที่ดีกว่า Hardware WAF ในการป้องกัน DDoS เจาะลึกด้านความปลอดภัยผ่าน Real time Dashboard และแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์อันชาญฉลาด

ด้วยความง่ายดายในการตั้งค่าดังนั้น Cloud WAF จึงเหมาะสำหรับองค์กรในการสเกลหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องยืดหยุ่น platform ที่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพด้านคาวมปลอดภัยอีกทั้งยังต้อง Comply ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น GDPR, PCI DSS, และ HIPAA.

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนการชำระเงินตามการใช้งานสำหรับ Web application security firewall ที่ต้องประมาณไว้ร่วงหน้า

หากว่าเป็น WAF  ที่เป็นอุปกรณ์ทีม IT ขององค์กรจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้าน Security ในการกำหนดตั้งค่าต่าง ๆ

ข้อมูลขององค์กรจะถูกไว้ใน Data canter ของผู้ให้บริการ SaaS ที่มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นทีม IT จำเป็นต้องทำให้เครือข่ายในองค์กรมีปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันโดย WAFs ทำงานดังนี้

  • เซ็ท rule ที่เป็น Requests ปกติ และ Requset ที่เป็นภัยร้าย
  • ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการเพิ่ม rule อัติโนมัติ หากมี malware ตัวใหม่เข้ามาในระบบ

ฟังชั้นของการทำงาน

  • Negative Model (Blacklist based) – จะเป็นการพรีเซ็ท IP Traffic ที่เป็นอันตราย ออกแบบการป้องกันการโจมตีที่เข้ามาในเว็บไซต์ และช่องโหว่ต่าง ๆ ในเว็บ ซึ่งโมเดลนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ เว็บไซต์ และ เว็บแอพพลิเคชั่นที่ต้องออกอินเตอร์เน็ต โดยจุดเด่นของตัวนี้จะสามารถกัน  IP ที่เข้ามา DDoS ในเว็บ Eg. Rule for blocking all
  • Positive Model (Whitelist based) – จะเป็นการอนุญาติเฉพาะ IP traffic ที่เข้ามาใช้ในเครือข่าย หรือเว็บไซต์ในองค์กรเท่านั่นซึ่งจะเป็นการบล็อก Traffic ภายนอกทั้งหมดแน่นอนว่าโมเดลนี้สามารถป้องกันมัลแวร์ได้ 100% แต่จะเหมาะสำหรับเว็บองค์กรที่เพียงแค่พนักงานใช้เท่านั้น
  • แบบผสม/Hybrid Model (Inclusive model) – เป็นการนำทั้ง 2 โมเดลที่กล่าวข้างต้นนั้นมาทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าทั้งหมด ดังนั่น hybrid firewalls เป็น Solution ที่ดีที่สุดทั้ง web application บนเครือข่ายภายใน และที่ ​public บนอินเตอร์เน็ต

ดังนั้น Web Application Firewall จึงเป็น Solution ที่เอาไว้ตอบโจทย์องค์กรที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง (ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างน้อย 1 เว็บ) เพราะส่วนใหญ่ Malware ต่าง ๆ จะมาผ่านทางเน็ตเวิร์คซึ่งในบางครั้งมันจะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าข้อมูลโดนล้วง หรือหน้าตาของเว็บไซต์เปลี่ยนไปด้วยซ้า

Related products

Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Pakawadee Chanhom

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Read more...

“What is Cyber Attack?”

การโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เข้าเชื่อต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง

Read more...
Purichaya Narongpan

3 แนวทางการใช้ Log Analytic Tools เพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้น

Log Analyzer คืออะไร ? Log Analyzer นั้นคือขบวนการที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวกับด้าน IT คนที่ดูแลระบบ (Admin)

Read more...