อย่าชะล่าใจ!! โดน Hack ข้อมูลสูญเงินเป็นล้าน!!!

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา IBM เผยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโดน Hack ข้อมูล ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็ก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเฉลี่ยแล้วกว่า 4 ล้าน ดอลล่าสหรัฐ

โดยการที่ถูกเจาะระบบข้อมูลจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างแน่นอน ในขณะที่ 67% เป็นความเสียหายที่ได้รับในช่วงปีแรก 22% ปีที่ 2 และ 11% ในปีที่ 3 หลังเจอการเจาะข้อมูล

ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาความเสียหายจากการโดนเจาะข้อมูลเพิ่มขึ้น 12% บริษัทขนาดใหญ่เสียเงินไป $ 3.92 ล้าน ส่วนองค์กรขนาดเล็กเสียเงินจำนวน $ 2.5 ล้าน

อย่างไรก็ตามบริษัทที่โดนเจาะข้อมูลนั้นเสียหานเป็นจำนวนเงินกว่า 8.2 ล้านดอลล่าต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวกับสุขภาพได้รับความเสียหายมากกว่า 6.5 ล้านดอลล่า มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น 60%

จากสถาบัน Ponemon, IBM พบว่าสาเหตตุที่โดนเจาะระบบข้อมูลเป็นเพราะว่ากิจกรรมของผู้ใช้งานที่เป็นอันตรายที่สูญเสียเงินเป็นมูลค่ากว่า $ 1 ล้าน และมากไปกว่านั้นจะทำให้ข้อมูลเกิดความเสีย หรือถูกขโมยไป โดยคิดเป็นร้อยละ 51 จากข้อมูลที่โดนเจาะนั้นเกิดจากกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่า 21 %

สถาบัน Ponemon พบอีกว่ามี link ตรงที่เชื่อมต่อระหว่างช่องโหว่กับผู้เสียหาย โดยเฉลี่ยแล้วช่วงเวลาที่เกิดปัญหานั้นจะอยู่ประมาน 279 วัน องค์กรใช้เวลากว่า 206 วันในการวิเคราะห์ส่วน 73 วันที่เหลือใช้ในการปิดช่องโหว่ แต่อย่างไรก็ตามหากใช้เวลาน้อยกว่า 200 วันในการแก้ไขก็จะลดค่าเสียลงกว่า $ 1.2 ล้าน

แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยในการลดใช้ค่าจ่ายหากพบปัญหาแบบนี้

  • สร้างทีมเฉพาะด้านไว้รับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว หาทางแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น
  • ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้จำกัดปัญหาด้านนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งต่อครึ่ง
  • Encrypt ข้อมูล
  • จ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security เข้ามาจัดการ

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน หากมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างมหาศาล

Related products

Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Spark)

Spark คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้งานกับบิ๊กดาต้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากใช้งานง่ายและยังเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้

Read more...
Apisit Anuntawan

การจัดการ Big Data (Hadoop และ MapReduce)

ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มักมีการใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบ Hadoop ในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook หรือ eBay

Read more...
Pakawadee Chanhom

Ragnar Ecosystem คืออะไร?

ผลผลิตของเราที่ได้จากความชื่นชอบและการพัฒนา Cybersecurity ให้ครอบคลุมในประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Read more...