สรุป พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งข้อมูลการใช้งานของ User ถ้าหากเก็บรวบรวมดี ๆ จะมีมูลค่ามหาศาล เพราะว่าองค์กร หรือบริษัทที่เก็บข้อมูลเหล่านี้สามารถนำข้อมูลผู้ใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อนำมาสื่อสารทางการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า และบริการเป็นอย่างมาก แน่นอนว่า พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ

ส่วนผู้ประกอบการณ์ที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องระมัดระวังมากขึ้นหากจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้

ซึ่ง 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ผ่านการพิจารณา และเริ่มบังคับใช้ภายในปีหน้า

ในบทความนี้ iLog.ai จะมาสรุปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลว่าภาคธุรกิจที่ต้องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง

องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำมีดังนี้

 • วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัว
 • บอกถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวเมื่อต้องทำสัญญารวมถึงผลกระทบหากไม่ให้ข้อมูล
 • บอกระยะเวลาที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้ชัดเจน
 • บอกว่าจะนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ทำอะไร ที่ไหน และอย่างไร
 • ระบุข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อหา
 • แจ้งสิทธิของผู้ใช้งาน หรือลูกที่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว

หมายเหตุ ห้ามให้องค์กรใด ๆ ก็แล้วแต่เก็บข้อมูลส่วนตัวจากแหล่งที่มาอื่นไม่ใช่เจ้าของข้อมูลโดยตรง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร (เว้นแต่ว่าหากเป็นคำสั่งของศาล หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นก็สามารถปฏิเสธได้)

โดยองค์กรจะต้องดำเนินการตามคำขอภายใน 30 วัน

นอกจากนี้ยังสามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การศึกษาวิจัยต่าง ๆ

เจ้าของข้อมูลสามารถให้องค์กรลบข้อมูลได้เมื่อ

 • ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูล
 • ถอนความยินยอม หรือคัดค้านการเก็บข้อมูลส่วนตัว
 • หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้นองค์กรที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะต้องมีหน้าที่ดังนี้

 1. จัดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงได้
 2. จะต้องดำเนินการป้องไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีบริษัทหรือองค์กรมาขอข้อมูลส่วนตัว
 3. เมื่อพ้นกำหนดของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อที่จะทำลาย หรือลบข้อมูล
 4. หากมีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งสำนักงานภายใน 72 ช.ม.
 5. หากบริษัท หรือองค์กรอยู่ต่างประเทศจะต้องมีตัวแทนขององค์กรในประเทศด้วย

ประโยคที่ว่า Data is a w oil ในปัจจุบันนี้ก็คงไม่ผิดเพราะข้อมูลจราจรผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร หรือว่าลูกค้าก็ตาม สามารถนำข้อมูลเหล่ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สินค้า และบริการเพื่อเป้าหมายทางการตลาด

ดังนั้นถึงแม้กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ในปีหน้า แต่องค์กรที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลควรที่จะเข้าใจ และรู้ก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้นั่นเอง

Related products

Purichaya Narongpan

จบจาก Stamford International University (Hua Hin Campus) คณะ International Business Management – Bilingual Program ปัจจุบันทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ที่ Ragnar Corporation อีกทั้งสนใจเรื่อง Cyber Security, Compliance และ Technology ต่าง ๆ จึงเขียนบทความเพื่อศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Similar tags

Pakawadee Chanhom

สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรที่ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

งานสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีเวลาและทรัพยากรจำกัดในการทำ

Read more...
Purichaya Narongpan

ใครเหมาะสมที่จะเป็น DPO?

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า DPO คืออะไร หน้าที่ความรับผิดชอบคืออะไร คุณสมบัติของคนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง Data Protection Officer

Read more...
Pakawadee Chanhom

ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกเสือยังโดนขโมย

แม้แต่ลูกเสือที่เตรียมพร้อมขนาดไหน หากขาดความรู้ด้าน Cyber security ไปก็ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลหากไม่เตรียมตัว

Read more...